Dịch vụ MPLS VPN

Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh

MPLS VPN – DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU NỘI HẠT, LIÊN TỈNH

Cho những kết nối đa điểm tin cậy trong nước

truyen-du-lieu-noi-hat-lien-tinh-mpls-mang-rieng-ao-vpn-cmctelecomdanang.vn

Kết nối tin cậy, đảm bảo kinh doanh

Mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức tiên tiến được bảo vệ 2 lớp tuyệt đối an toàn.

truyen-du-lieu-noi-hat-lien-tinh-mpls-mang-rieng-ao-vpn-cmctelecomdanang.vn-1

Linh động trong nâng cấp

Nâng cấp băng thông và thay đổi dịch vụ kết nối một cách dễ dàng.

truyen-du-lieu-noi-hat-lien-tinh-mpls-mang-rieng-ao-vpn-cmctelecomdanang.vn-2

Giám sát dịch vụ thông minh

Hệ thống giám sát chủ động 24/7 cá khả năng tự tạo và gửi cảnh báo tới kỹ thuật viên.

Dịch vụ Liên quan

Liên hệ với chúng tôi

CMC Telecom

truyen-du-lieu-noi-hat-lien-tinh-mpls-mang-rieng-ao-vpn-cmctelecomdanang.vn-4

Tư vấn Dịch vụ

0905 01 66 03

truyen-du-lieu-noi-hat-lien-tinh-mpls-mang-rieng-ao-vpn-cmctelecomdanang.vn-4

Tư vấn Dịch vụ

0905 01 66 03