tuyen-dung-cmc-telecom-da-nang-cmctelecomdanang.vn

Hướng tới
“Top 100 doanh nghiệp đáng làm việc nhất Việt Nam”

Làm việc tại CMC Telecom là thách thức lớn cho những ai ngại thay đổi và không thích sự khác biệt. Ngược lại, CMC Telecom mang lại cho thành viên của mình môi trường được tự do cống hiến , sáng tạo và khám phá các tiềm năng của bản thân mình.

Con người – Giá trị cốt lõi của CMC Telecom

tuyen-dung-cmc-telecom-da-nang-cmctelecomdanang.vn-1

Nền tảng là con người
Quyết liệtChuyên nghiệp

Đoàn kếtNiềm tin
nhân tố phát triển bền vững

tuyen-dung-cmc-telecom-da-nang-cmctelecomdanang.vn-3

Chấp nhận Cạnh tranh, luôn
Thay đổi phù hợp thị trường

tuyen-dung-cmc-telecom-da-nang-cmctelecomdanang.vn-4

Cung cấp dịch vụ hướng tới
sự Hài lòng của khách hàng

Sống, làm việc và vui chơi hết mình tại 
CMC Telecom

CMC Telecom luôn rộng mở đón chào các ứng viên  
muốn khẳng định bản thân và có hoài bão

Bạn muốn tìm một môi trường hiện đại, năng động? Bạn muốn tìm một môi

trường được tự do triển khai những ý tưởng, sự táo bạo của bạn? Bạn là sinh viên thực tập để học hỏi lấy kinh nghiệm?

Bất kể lúc nào cũng có thể nộp hồ sơ cho CMC Telecom